RESI | Kalkulator do obliczania ryzyka odporności dla chwastów

Was ist Herbizid-Resistenz?

Kalkulator do obliczania ryzyka odporności dla chwastów

W kilku krokach ustal ryzyko powstania odporności dla chwastów, takich jak wyczyniec polny i miotła zbożowa!
Info
Wstecz

Płodozmian

Poziom zachwaszczenia można regulować zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio. Płodozmian o dużej zawartości zbóż ozimych wspomaga zachwaszczenie, natomiast zmniejsza je włączenie do płodozmianu roślin okopowych lub roślin jarych.

Info
Wstecz

Uprawa gleby

Wybór metod uprawy gleby ma długotrwały wpływ na potencjał nasion chwastów. Metody uprawy bez odwracania gleby są korzystne dla gromadzenia się nasion chwastów w górnych warstwach gleby, które znajdują tam idealne warunki do kiełkowania. Natomiast przy stosowaniu metod uprawy powodujących odwracanie gleby, nasiona te są przemieszczane do głębszych warstw gleby, gdzie ulegają rozkładowi.

Info
Wstecz

Termin wysiewu zboża ozimego

Poprzez ukierunkowany wybór terminu wysiewu można w dużym stopniu zmniejszyć zachwaszczenie uprawy. W przypadku późniejszego wysiewu polowa zdolność wschodów i rozkrzewienie chwastów są mniejsze niż w przypadku wcześniejszego wysiewu. Ponadto chwasty, które już wzeszły, można w ramach uprawy przedsiewnej dobrze zwalczyć mechanicznie lub za pomocą herbicydów nieselektywnych. Dzięki temu znacznie spada zachwaszczenie upraw.

Info
Wstecz

Poziom zachwaszczenia chwastami

Ponieważ w każdej populacji chwastów występuje naturalna część osobników odpornych, należy dążyć do prawie całkowitego zwalczania populacji chwastów, aby liczbę odpornych roślin i tym samym prawdopodobieństwo ich selekcji utrzymać na jak najniższym poziomie.

Info
Wstecz

Zmiana grup substancji czynnych

Herbicydy są podzielone według mechanizmu działania na grupy sklasyfikowane przez HRAC. Stosowanie substancji czynnych z różnych grup zmniejsza ryzyko selekcji w populacji chwastów, natomiast stosowanie tylko jednej grupy substancji czynnych zwiększa presję selekcyjną w populacji chwastów.

Tabela:
Środki chwastobójcze i ich mechanizmy działania

Info
Wstecz

Powodzenie zabiegu chwastobójczego

Należy dążyć do całkowitego zwalczania chwastów, aby utrzymać na jak najniższym poziomie liczbę chwastów i tym samym potencjał nasion na danym polu.